Semin 2022

Seminstation

Välkomna till Stall Boarps seminstion!


Här nedan finns all information som du behöver veta när du tänkt betäcka ditt sto:

 

Vårt mål är att bemöta dig och din häst med stor kunskap, engagemang och omsorg. Vi kommer se till din häst på bästa sätt och göra vårt yttersta för att få henne dräktig.

 

Tänk på att alla ston är individer och att alla brunster och dräktigheter är individuella, därför kan det bli avsteg från denna information!!

 

Vilka ston är välkomna till Stall Boarp?


Ston av alla raser är välkomna till Stall Boarps seminstation. Stoet får dock ej vara mindre än 117cm i mankhöjd. För små ston går inte att undersöka med ultraljud.


Vilken hingst kan man välja?


Du kan välja vilken hingst du vill till ditt sto. Hingsten behöver dock finnas tillgänglig på kyld semin (TAI). Hingsten kan vara stationerad i Sverige eller i Europa (Vid utlandsstationerad hingst som inte finns tillgänglig via en svensk seminstation, behöver stoägaren själv beställa sperman när stoet är redo).


Stall Boarp har också egna stationerade hingstar på färsk semin (AI). Både SWB- hingstar och ponnyhingstar. Då finns möjlighet till att träffa den hingst man väljer. Färsk sperma håller högre kvalitet och ger därmed högre dräktighetsprocent än transportsperma.


När på våren är stoet redo för betäckningssäsongen?


De flesta ston går i vila på vinterhalvåret och de har då inga eller svaga brunster. För att kunna börja betäcka sitt sto tidigt på våren måste äggstockarna åter var aktiva. Stoet bör ha fäll den mesta vinterpälsen och man ska ha sett första brunsten. Detta är goda tecken på att stoet är aktiv igen och att hon är redo för betäckningssäsongen.


När ska stoet komma till seminstationen?


Stoet ska undersökas på det 16:e eller 17:e dygnet efter den sista brunstdagen som man såg. Alltså inte efter var man tror är sista brunstdagen utan efter den sista dagen som man faktiskt såg stoet brunsta.


Många ston visar bara 1 eller 2 utav sina brunstdagar. Oftast är en av de dagarna ägglossningsdagen. Därför behöver man räkna från den sista dagen som man såg stoet brunsta för att inte riskera att stoet redan haft ägglossning när hon kommer till seminstationen.


När man har räknat ut när det 16 el 17 dygnet infaller då kan man ringa till oss och boka in en tid för undersökning. Tänk på att veterinären undersöker stona måndagar, onsdagar och fredagar på morgonen/fm. Det går alltid bra att lämna stoet hos oss, dagen före undersökning.


Om stoet är svår att se brunst på


Om stoet är väldigt svår att se brunst på så är det inget konstigt. Många ston visar inte brunst om det inte finns en hingst i närheten. Har man ett sto som inte visar brunst så kan man boka in en tid för undersökning. Då kan veterinären avgöra på ett ungefär var stoet befinner sig i sin brunstcykel. Därefter fattas beslut om hur man ska gå vidare med stoet. Ibland kan det bli aktuellt att ge en brunstframkallande spruta till stoet för att få henne i brunst.


Ett tips!

 

Komma inte senare än mitten/ slutet på Maj med ditt sto. Detta för att stona oftast har mycket bra brunster i maj och juni och har då lättare för att bli dräktiga. Dessutom är det bra om man har några brunster på sig, om stoet inte skulle bli dräktig på första försöket.Att betäcka sto som har föl vid sidan


Ska man betäcka ett sto som har fölat brukar det som regel bli lagom att åka till seminstationen runt dygn 26-27 efter fölning. Fölbrunsten infaller vanligtvis runt dygn 10 efter fölning men livmodern är då inte alltid redo att ta emot ett nytt foster utan den brunsten behövs för att rena livmodern. Vet man om att stoet hade sin fölbrunst tidigare än runt dygn 10 så behöver man kanske åka några dygn tidigare till seminstationen för att inte missa ägglossningen. Du kan alltid ringa och rådfråga oss!


Att betäcka på fölbrunsten


Vill man betäcka på fölbrunsten så går det bra. Man ska dock vara medveten om att stoets livmoder kanske inte är redo att ta emot ett foster till och skulle hon bli dräktig så är risken högre att hon resorberar. Man ska också vara medveten om att ett 10 dagar gammalt föl är mer mottaglig för infektioner än ett 30 dagar gammalt föl.


Förberedelser i du åker till seminstationen


  • Stoet bör vara i gott hull. Ett sto med gott hull har lättare för att bli dräktig.


  • Ston som ska betäckas med SWB-hingst ska anmälas på www.sprangrulla.se, helst innan första undersökning.


  • Ston som ska till våra ponnyhingstar på Stall Boarp behöver ett blåbasen-id. Har stoet inget blåbasen id behöver man skaffa de genom att kontakta svenska hästavelsförbundet (svehast.se). De behöver stoets namn, födelseår, stam, registreringsnummer, färg och ägaruppgifter. Detta går utmärkt att skaffa innan eller under tiden stoet betäcks.


  • Om du valt en hingst som inte är en SWB-hingst eller en hingst som inte står stationerad hos oss på Stall Boarp, behöver du kontakta den hingsthållaren. Det ska helst göras innan stoet börjar betäckas. Många hingsthållare skickar inte någon sperma om de inte ha uppgifter på stoet och hästägaren/språngägaren. Dessutom kan det vara bra att kolla upp så inte hingsten är fullbokad.


När du kommer till oss


När du kommer till oss första gången för denna säsong får du en blankett (seminavtal) att fylla i med dina och din hästs uppgifter. Det kan då vara bra att ha med hästens pass.


Ska dit sto stå uppstallad hos oss kommer hon få en namnlapp fäst i grimman. Vi ser gärna att namnlappen får sitta kvar tills stoet är dräktigt även om hon åker hem i mellan.


Hon kommer få en egen slickburk för att minska risken för smittspridning. I den kan vi lägga lite kraftfoder när hon undersöks. Det är viktigt att hon tuggar när veterinär undersöker henne, så hon lättare slappnar av i tarmen.


Du kan välja att ha ditt sto uppstallad hos oss. Du kan också välja att åka med stoet fram och tillbaka om du har möjlighet, men du får räkna med att det kan bli varje morgon/fm när stoet går i brunst.


Väljer du att ha ditt sto uppstallat hos oss kommer hon gå i en egen hage med sällskap i hagen bredvid. Hon kommer få gott om grovfoder som fodras flera gånger per dag. Din häst kommer fodras med kraftfoder om hon behöver det eller om du som ägare önskar det. Kraftfodret debiteras utöver dygnsavgiften.


Önskar man att ha sitt sto uppstallat på box så är den möjligheten begränsad och kommer innebära en högre dygnsavgift. Kräver din häst att stå på box så behöver du kontakta oss i god tid i förväg.Hästägarförsäkran- Stoets och hennes stallkompisars hälsa


Det är viktigt att ditt sto är helt frisk när hon kommer till oss. Det är också viktigt att alla hästar i stallet där hon står uppstallad också är friska. För varje gång under säsongen som ditt sto ska komma till oss är det bra att gå igenom så hon och hennes stallkompisar inte visar tecken på ohälsa som kan vara smittsam.


Du som stoägare/språngägare kommer få intyga att stoet och hennes stallkompisar inte har visat tecken på smittsamsjukdom eller varit utsatt för smittsamsjukdom de senaste 3 veckorna innan ankomst till Stall Boarp. Detta innebär också att man som hästägare/ språngägare tar på sig ansvaret  för att varje gång man ska komma till Stall Boarp, gå igenom stoet och hennes stallkompisar så ingen visar tecken på smittsam sjukdom.


Om det finns tecken på smittsam sjukdom hos stoet eller hos hennes stallkompisar måste man avbryta betäckningen tills en veterinär ger klartecken till att smittorisken är över.


Det är viktigt att alla hjälps åt att följa dessa riktlinjer då ingen vill ha sin häst allvarligt sjuk, dessutom finns många föl på en seminstation som är extra känsliga för infektioner. Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smittspridning!


Hästar som uppvisar tecken på sjukdom kommer att få åka hem omgående.


Vi använder oss av basala hygienrutiner på seminstationen för att minska risken för smittspridning mellan hästar.


Vi smittrenar också utrustning och lokaler regelbundet.


Studit


Studit är vårt journalsystem. Här skriver vi in alla ston som kommer till Stall Boarp för betäckning. För varje undersökning som vi gör skickas ett sms till er stoägare/ språngägare med kort information. Det kan vara om att stoet är redo att insemineras eller ej. Eller om hon har haft ägglossning och när hon ska dräktighetsundersökas. (sms skickas ej vid insemineringar, utan bara vid undersökningar)


När stoet har kommit i brunst:


När stoet väl har kommit i brunst så inseminerar vi vanligtvis varannan dag i brunsten fram tills stoet har haft ägglossning. Det brukar bli i genomsnitt 1-3 gånger per brunst. Ibland kan det bli nödvändigt att avsluta brunsten genom att ge ägglossningshormon. Den vanligaste anledningen till det är att det finns begränsat med sperma från hingsten, tex från importhingstar eller mkt populära hingstar.
När stoet har haft ägglossning


När stoet har haft ägglossning så får du ett sms om det samt ett datum för dräktighetsundersökning. Då är stoet för det mesta klar för att åka hem. Men ibland vill veterinären göra fler undersökning tex om stoet har ytterligare ägg som växer till eller om stoet behöver behandlas på något sätt tex sköljning eller antibiotikabehandling. Då kan hon behöva stanna några dagar till.


Efter ägglossningen kan stoet fortfarande brunsta någon dag till men det finns inget mer att göra. Inga mer insemineringar görs.


När kan du komma och hämta hem ditt sto


När du får sms om att stoet har haft ägglossning så är hon förmodligen klar. Men som sagts tidigare så finns tillfällen då hon kan behöva stanna några dagar till. Har du fått Sms om att ditt sto har haft ägglossning, så kontakta oss på Stall Boarp, gärna via sms, så bekräftar vi om stoet är färdigt för att åka hem eller om hon behöver stanna några dagar till.


Dräktighetsundersökning


När du får sms om ägglossning så får du samtidigt ett datum för dräktighetsundersökning. Dräktighetsundersökningen brukar ske runt dygn 16-17 efter ägglossningen. Detta datum går oftast inte att ändra på så tidigt i dräktigheten. Skulle du komma senare så finns risk för att vi missar nästa brunst om stoet inte skulle var dräktigt.

 

Om du inte får ett sms med datum för dräktighetsundersökning, måste du kontakta oss!

 

Tid för undersökningar och dräktighetsundersökningar

 

Om du inte har ditt sto uppstallat på Stall Boarp utan kör henne fram och tillbaka eller om du ska komma och dräktighetsundersöka ditt sto. Då får du tid för undersökningen via sms tidigast dagen innan. Det är då vi vet hur många ston som ska undersökas den aktuella dagen.

Veterinären är på Stall Boarp måndagar, onsdagar och fredagar för att undersöka och dräktighetsundersöka ston. Alla undersökningar görs på morgonen eller förmiddagen.

 

Tänk på att tiden du får är en preliminär tid och att det kan komma att bli väntetider

 

Risk för tvillingar


En del ston får två ägglossningar under samma brunst. Då behöver man göra dräktighetsundersökningen lite tidigare, runt dygn 14-15. Detta för att man ska ha chans att upptäcka tvillingarna och klämma en fosterblåsa. Tvillingklämningar går oftast bra om man kommer tidigt i dräktigheten, därför är det då ännu viktigare att komma på utsatt datum för dräktighetsundersökning. Räkna också med att veterinären vill följa upp med extra undersökningar.  


Om stoet inte blir dräktigt eller om kliniska symtom kan ses eller misstänkas


Veterinären kommer efterhand att ordinera provtagningar och behandling när misstanke om att det behövs eller om det finns symtom som troligtvis kräver åtgärd för att förbättra stoets fertilitet som i sin tur ger större chans till dräktighet. Om det finns någon behandling eller åtgärd som man inte vill ha utfört på sitt sto, måste man meddela oss innan man lämnar stoet på Stall Boarp.


Exempel på behandlingar och åtgärder kan vara antibiotikabehandling, livmoderssköljning och caslick mm.


Provtagning innebär att man tar ett bakterieprov från livmodern och skickar det på analys för att se om det växer någon bakterie som behöver behandlas.
Dräktighetsundersökningar efter den första dräktighetsundersökningen


När första dräktighetsundersökningen är gjord och stoet är konstaterat dräktig är det lite upp till dig som stoägare/språngägare att bestämma när nästa undersökning ska göras. Vill man kontrollera att hjärtat slår gör man det runt dygn 28.

Om du ska försäkra ditt sto (foster & fölförsäkring) behöver du göra en dräktighetsundersökning efter dygn 40, då behöver du också få ett intyg från veterinären. Vill du ha ett intyg behöver du meddela oss det, gärna innan undersökningen. Det är också ditt ansvar att du verkligen får med dig intyget på undersökningsdagen.

När nästa dräktighetsundersökning ska göras bestäms av när du har betalning på hingsten. Det brukar vara antingen dygn 45, 90 eller vid levande föl. Har man gjort en dräktighetsundersökning runt dygn 40 och har betalningen först vid levande föl, är det inte nödvändigt att göra fler undersökningar. Ser allt bra ut på dygn 40 är risken att inte få ett levande föl ca 6-7% enl. statistiken. Har man i stället betalning vid 90-dygn är det bra att göra en undersökning runt det datumet när det 90:e dygnet infaller.


När seminstationen är öppen kan man bara skicka ett sms för att boka in sig för dräktighetsundersökning de dagar veterinären är här (måndag, onsdag och fredag). Tiden för dräktighetsundersökningen kommer på sms tidigast dagen innan.


Dräktighetsundersökningar efter att seminstationen har stängt


Stall Boarp stänger seminstationen i mitten av augusti. Behöver man göra fler dräktighetsundersökningar då finns ett antal datum (oftast lördagar) då man kan komma med sitt sto. Man ansvarar själv för att kolla upp vilket datum som passar bäst för sitt sto. Tex om man ska göra en 90-dygns-undersökning, så tittar man vilket datum som ligger närmast 90-dygn, ibland blir det på dygn 85 el kanske 92. Går det över 90 dygn behöver man fråga hingsthållaren om det är okej att få fakturan vid dygn 92 i stället. Oftast är det inga problem.


Vad kostar det att betäcka sitt sto?


Du betalar:


  • Stationsavgift- en engångsavgift som gäller för säsongen
  • Seminavgift/ veterinäravgift- en engångsavgift där alla undersökningar och dräktighetsundersökningar för denna säsongen ingår (detta är den avgiften veterinären tar)
  • Uppstallning per dygn- det vanligaste är 5–10 dygn men det kan både bli fler och färre dygn, beroende på var stoet befinner sig i sin brunstcykel när hon kommer och hur snabbt hon kommer i brunst. Det beror också på om man behöver betäcka henne mer än en brunst.
  • bakterieprov och medicinska behandlingar. Veterinären beslutar efterhand om provtagningar, behandlingar eller om åtgärder krävs för att försöka förbättra fertiliteten hos stoet. Ex på behandlingar och åtgärder är livmoderssköljning, antibiotikabehandling, spruta för ägglossning och brunstframkallande spruta. Caslickop.
  • skick av sperma - gäller transportspermahingstar (hingstar som ej är stationerade på Stall Boarp). Faktura kommer från hingsthållaren.
  • Hingstens avgifter: Språngavgift & 45 dygns- 90 dygns el. levande föl - avgift (faktureras från hingsthållaren)

 

Priser 2022:
Skick av Sperma med  Mats Hästtransport   Bil                          800 SEK

Skick av Sperma med  Mats Hästtransport   Flyg                       900 SEK


Vid skick debiteras en avgift för Pack och Samling  1ggr/sto    500 SEK

                                                 Moms tillkommer på ovan priserBeställnnig av sperma sker innan 11:00. Ring eller SMS:a

070-9591660
Hooch DK
IMG_0129