Vår Veterinär

Seminstation

Vår seminveterinär

Anders Darenius har arbetat med hästsemin i över trettio år. Bland annat har han drivit Rodga Semin utanför Norrköping, han har också varit banveterinär vid Mantorps travbana.

Anders kontaktuppgifter:

Anders Darenius, Alboga 4, 563 93 Gränna

0706 74 28 79

anders@synalfa.se